Subscribe a newsletter

Ataskaitos

 Įmonės valdymo organų nariams nustatytas darbo užmokestis ir kitos su valdymo organų narių funkcijomis susijusios išmokos

 Viso valdymo organų narių skaičius – 4 žmonės

Laikotarpis Išmokos, Eur
2014 m.  70173.8 
2015 m.  73004.4 
2016 m.  73906,26 

 

Metinė atskaitomybė už 2016 metus

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2016 metus

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

Nustatytos šilumos gamybos kainos dedamosios

               Šilumos kainos skaičiavimas 2017 m.:

Liepos mėn. 2017 m.

Rugpjūčio mėn. 2017 m.

Rugsėjo mėn. 2017 m.

Spalio mėn. 2017 m.

Lapkričio mėn. 2017 m.

Gruodžio mėn. 2017 m.

Sausio mėn. 2018 m.

 

UAB „Visagino linija“ katilinėje (Karlų kaimas, Visagino sav., Lietuva) pagaminta ir perduota šilumos energija

Laikotarpis Šilumos kiekis pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių, MWh Šilumos kiekis pagamintas iš iškastinio kuro, MWh Šilumos kiekis pagamintas iš kito kuro, MWh
2017 m. sausis 3300,92 0,00 0,00
2017 m. vasaris 3305,48  0,00 0,00
2017 m. kovas 3345,09 0,00 0,00
2017 m. balandis 3875,36  0,00 0,00
2017 m. gegužė 2537,54 0,00 0,00
2017 m. birželis 2512,17 0,00 0,00
2017 m. liepa 2511.98 0,00 0,00
2017 m. rugpjūtis 2515,28 0,00 0,00
2017 m. rugsėjis 2092,13 0,00 0,00
2017 m. spalis 3469,23 0,00 0,00
2017 m. lapkritis 3963.44 0,00 0,00
2017 m. gruodis 0,00 0,00 0,00
2017 m. 33428.62 0,00 0,00